Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 24 common:people_all_forms

Стратегія розвитку гімназії

Date: 17 червня 2020 о 11:07, Refreshed 17 лютого о 20:48

Місія, візія, стратегія

Місія Носівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 - бути сучасним закладом освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуально­го, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних та світових зразків, тобто школою самореалізації особистості, школою життєтворчості.

Візія - позитивні мотиваційні зміни до навчання у здобувачів освіти та до викладання у педагогічних працівників. Піднесення престижності здобуття учнями гарної освіти та набуття високих морально - етичних якостей.

Емблема школи:

План стратегічного розвитку спрямований на

 • виконання:

- Конституції України;

- Законів України:

"Про освіту” ; "Про загальну середню освіту” ; "Про Національну програму інформатизації” ; "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” ;"Про молодіжні та дитячі громадські організації”; "Про охорону дитинства” ;

- Національної Програми "Освіта України ХХІ століття”;

- Національної доктрини розвитку освіти;

- Національної Програми "Діти України”;

- Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

- Конвенції про права дитини;

 • реалізацію:

- сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників навчально-виховного процесу;

- нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;

 • створення:

- належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;

- умов рівного доступу до освіти;

- гуманних відносин в освітньому закладі;

- сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;

- належних умов для соціально-психологічнго захисту учасників навчально-виховного процесу;

- необхідної матеріально-технічної бази;

 • забезпечення:

- стабільного функціонування навчального закладу;

- розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

- суттєвого зростання якості освіти;

- наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

Мета та завдання школи

Головні цінності педагогічного колективу— дитина, культура, творчість. Основний принцип педагогіч­ного процесу закладу — цілеспрямована взаємодія дорослих і дітей, що виступає джерелом розвитку й задоволення вищих потреб дитини, умовою її можливої реалізації, навчальним середовищем, у якому індивід самостверджується й самореалізується.

Наша мета - створення такого середовища в школі, яке б плекало творчу особистість, створю­вало умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Освіта в нашому закладі буде зосереджуватись на дитині, а не на академічних знаннях, для цього вчитель підтримуватиме і розвиватиме потенціал кожного учня. Відповідно до цього, на уроках діти не стільки готуватимуться до далекого майбутнього життя, а житимуть ним зараз, тобто навчання має бути максимально наближеним до умов сучасного швидкоплинного життя.

Завдання (цілі) - реалізація ціннісних пріоритетів особистості, створення розвивального середо­вища, у якому б реалізувалася модель випускника, задоволення освітніх потреб не тільки обдарованої молоді, а й звичайних учнів, де всі стануть успішними в житті, здатними до інтеграції з європейським співтовариством.

Завдання школи колектив вбачає в здобутті учнями основ мудрості. А це значить вчити учнів узгоджувати свої інтереси з інтересами інших, прагнення досягти спільності з людьми і принести їм користь саме в тому, що найбільше відрізняє особу від інших. Це також означає діяти так, як всі хочуть, але як тільки може мудрий. Разом з цим учні мають знати, що мудрість виявляється, коли знання підсилюються інтуїцією і глибокими роздумами, освітленими високою моральністю. Вона набувається самосвідомістю і самовихованістю. В загальному все це сприятиме навчанню учнів вміти, розуміти, аналізувати, тобото мислити.

Основоположні принципи, що регламентуватимуть роботу школи І-ІІІ ступенів № 2:

Діяльність школи базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації, та передбачає:

1. Автономію школи у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різно­манітних форм співпраці й партнерства, установлення довір'я між учасниками педагогічної діяльності.

2. Науковість та ефективність навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних досягнень.

3. Демократизм і гуманізм навчально-виховного процесу.

4. Збереження, передача, віднов­лення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти.

5. Раціональність та доцільність вибору форм і засобів освіти й виховання для задоволення духовних запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних можли­востей, інтересів.

6. Забезпечення фізичного розвитку дитини, збереження її життя і здоров'я.

7. Створення чіткої інноваційної системи гуманітарної освіти.

8. Творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи школи.

9. Етичність стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу.

Ключові переваги стратегії школи:

1. Забезпечення нового змісту освіти (гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість) через широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки плюралізму і партнерства.

2. Комплексний підхід до розбудови школи і розвитку учня.

3. Орієнтація на створення ситуації успіху та позитивний результат

Стратегія включає в себе самоаналіз діяльності закладу освіти та план розвитку на 5 років за ключовими позиціями:

 1. Освітня складова.

 1.  Виховна складова.

 1. Методична складова.

 1. Соціально-психологічна складова.

 1. Система громадського самоврядування.

 1. Матеріально-технічна складова.

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ

І. Освітня складова

 Фізичне середовище закладу освіти в основному безпечне. Щорічно проводиться огляд приміщень, спортивної зали, території, спортивних майданчиків. За результатами огляду комісією проводяться ремонтні роботи. Підвіз учнів з віддалених точок проживання здійснюється шкільним автобусом, який регулярно проходить технічний та перед рейсовий огляд. Щодо доступності до шкільних приміщень маломобільних груп населення, то слід зауважити, що така доступність є лише до 1 поверху. Також у закладі нема відповідних умов для таких учнів у шкільних внутрішніх вбиральнях. Універсальний дизайн закладу не завжди є універсальним і потребує фінансування.

У закладі відповідальними особами проводяться навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Розроблені правила дій для працівників у разі виникнення нещасних випадків і раптового погіршення самопочуття учасників навчально-виховного процесу.

В школі працює бібліотека, де також можна отримати доступ до робочого комп’ютера з мережею Інтернет, Комп’ютерна техніка закладу  підключена до мережі. Є покриття WI-FI. Доступ до забороненого контенту відсутній. Проте, заклад потребує ліцензійного програмового забезпечення.

Учні і батьки у цілому задоволені умовами харчування, яке відповідає існуючим нормам. Почато процедуру запровадження НАССР

Відповідно до діючого законодавства організовано інклюзивне навчання учнів за показаннями. Асистенти вчителя співпрацюють з іншими педагогічними працівниками і дирекцією. Водночас, у школі відсутні посади логопеда, вчителя-реабілітолога. Тому корекційна складова навчально-виховного процесу має недоліки.

            В рамках вирішення методичної проблеми та з метою пошуку шляхів розвитку школи пріоритетними залишаються такі напрямки роботи:

 • створення умов для забезпечення обов'язкової загальної середньої освіти випускникам 9, 11 класів;
 • формування в учнів національних і загальнолюдських цінностей;
 • формування в учнів ключових компетентностей;
 • створення оптимального освітнього середовища для учнів різних вікових категорій та форм навчання;
 • забезпечення наступності в роботі початкової та основної школи;
 • створення умов щодо задоволення базових потреб дитини в активності, здобутті інформації, формуванні у неї почуття соціальної і психологічної захищеності;
 • створення умов для різнобічного розвитку і саморозвитку особистості кожного учня;
 • розвиток здібностей учнів шляхом залучення їх до участі в конкурсах, олімпіадах, роботі гуртків та секцій;
 • створення педколективом школи комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою інтелектуальну спроможність на рівні взаємовідносин «учитель – учень», «учень – учень», «учитель – батьки учень»;
 • впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;
 • органічне поєднання класно – урочної системи з груповими консультаціями та індивідуальною роботою учнів;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • створення дієвого учнівського самоврядування в школі;
 • вдосконалення форм та методів внутрішкільної методичної роботи;
 • співпраця із соціальними партнерами;
 • співпраця з батьками і громадою;
 • зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази закладу.

Очікуваний результат:

 • підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формуванні життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності;
 • підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів;
 • підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя;
 • вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над науково – методичною проблемою;
 • розробка програм, проектів і семінарів з проблеми;
 • обмін досвідом, впровадження конструктивного досвіду, інтеграція отриманих знань в практику роботи вчителів школи;
 • використання набутого досвіду на практиці;
 • поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.

Навчально – виховний процес:

Мета:

 • забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів;
 • створення сприятливого середовища для навчання, самовираження і самореалізації учнів;
 • створення умов для різнобічного розвитку особистості. Індивідуалізації та диференціації навчання.

Завдання:

 •  реалізації права громадян на загальну середню освіту;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина;
 • розвиток особистості шляхом залучення до творчої діяльності.

Шляхи реалізації:

 1. Проведення обліку дітей шкільного віку в мікрорайоні (постійно, адміністрація, вчителі).
 2. Залучення до навчання дітей 6 – річного віку (постійно, адміністрація, вчителі).
 3. Забезпечення учнів підручниками (постійно, адміністрація, вчителі).

ІІ. Виховна складова

В школі розроблено правила поведінки, схвалені батьківськими зборами. До їх розробки залучалися педагогічні працівники, учні та їх батьки. Правила розміщені на інформаційному стенді, сайті школи.

Учні постійно спілкуються з представниками соціальних служб, правоохоронних органів, проводяться екскурсії, відвідування історичних місць. У зовнішній культурно-освітній простір здобувачі освіти також інтегруються через участь у різноманітних конкурсах, проектах

Мета:

формування цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя

Завдання виховної роботи:

 • формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;
 • виховання духовної культури особистості на основі традицій, звичаїв, обрядів українського народу;
 • виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;
 • формування належної мовної культури, оволодіння українською мовою;
 • прищеплення учням любові до навчання, створення умов для засвоєння програмового матеріалу i розвитку їх творчих здiбностей;
 • пiдтримка позитивного мiкроклiмату в класі, на уроках i в позаурочному спiлкуваннi;
 • виховання турботливого ставлення одне до одного, до батькiв, учителiв,  людей похилого вiку; формування найкращих моральних якостей;
 • надання квалiфiкованої допомоги батькам у питаннях виховання у дiтей кращих людських якостей i подолання негативних звичок i рис характеру;
 • прищеплення учням загальноприйнятих етичних норм в поведiнцi та спiлкуваннi;
 • створення умов для формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я учнів;
 • пiдтримка iнiцiативності, органiзаторських здiбностей, естетичних нахилів у дiтей та можливостей для самоствердження;
 • формування дружного колективу з активною життєвою позицією.

Очікувані результати:

 • Поглиблене і систематизоване розуміння дітьми моральних норм і правил поведінки в школі, суспільстві.
 • Виховання  позитивних рис характеру: старанність, організованість, обов’язковість, співпереживання, шанобливе ставлення до старших, чесність, доброту, щирість, дисциплінованість.
 • Учні самостійно турбуватимуться про своє здоров’я, знатимуть  правила особистої гігієни
 • Учні будуть рости  громадянами України, патріотами своєї країни, готові самовіддано будувати її як суверенну, незалежну державу, здатні виявляти національну гідність, знати свої обов’язки і права.

ІІІ. Методична складова

Для адаптації новоприбулих педагогів застосовується така форма як наставництво. В школі розроблено та схвалено Стратегію, Річний план роботи, Освітню програму та інші документи. До їх розробки залучалися всі учасники навчально-виховного процесу. Схвалення документів обов’язково належить до компетенції педагогічної ради. Вона розглядає також інші актуальні питання роботи закладу. Повільно, але змінюються форми проведення педрад і їх зміст.

В закладі схвалено і введено в дію Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. До його розроблення залучалися педагогічні працівники, органи громадського самоврядування.

Створено умови для професійного розвитку педагогів: підвищення кваліфікації, атестація, участь у вебінарах і конференціях. Функціонують методичні об’єднання та творчі групи.

Мотивування роботи педагогічних працівників здійснюється шляхом морального (Подяки, Почесні грамоти) і матеріального (винагорода) стимулювання. Наявність власного бюджету відкриває можливості для преміювання працівників.

 • Створення умов для поліпшення психолого-педагогічної інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів.
 • Стимулювання педагогічної майстерності вчителів.
 • Вивчення якості забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою.
 • Створення умов для активної постійно діючої системи безперервної освіти педагогів.
 • Стабілізація стосунків в педколективі для створення оптимальних умов для реалізації інноваційних проектів та співробітництва між учителями-фахівцями.
 • Посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу інноваційного розвитку та ефективної діяльності навчального закладу;
 • Створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи.

Пріоритетні напрямки роботи з педагогічними кадрами:

 • раціональний добір та розстановка кадрів, забезпечення школи кваліфікованими працівниками з фаховою педагогічною освітою;
 • створення дієвого резерву керівних кадрів, організація його навчання на базі міського відділу освіти;
 • стимулювання неперервної фахової і загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їх відповідальності за результатами своєї праці;
 • забезпечення якісної організації проведення атестації педкадрів згідно з Типовим положенням про атестацію педпрацівників України, максимальної об'єктивності оцінки результатів діяльності вчителя, результативності атестації;
 • створення оптимальної системи методичної роботи з педагогічними кадрами;
 • захист соціальних гарантій педагогічних працівників, забезпечення морального і матеріального заохочення сумлінної праці.

Добір, розстановка та виховання педагогічних кадрів:

 1. Дотримання Положень Закону України «Про освіту», «Про середню освіту» щодо призначення педагогічних кадрів (постійно, відповідальна адміністрація).
 2. Визначити перспективну потребу школи у педагогічних кадрів до 2024 року, привести у відповідність до реальних потреб формування державного замовлення на підготовку педагогічних кадрів (постійно, відповідальний директор).
 3. Забезпечити школу педагогічними працівниками з відповідною фаховою освітою, належним рівнем професійної підготовки та високими моральними якостями (постійно, відповідальний директор).
 4. Забезпечити комплектування школи педагогічними кадрами та раціональним розподілом навчального навантаження (щорічно квітень, вересень, відповідальна адміністрація).
 5. Підвищити персональну відповідальність кожного педагогічного працівника за результатами його діяльності, дотримання норм педагогічної етики, підтримувати атмосферу творчості, сприяти перебудові змісту освіти, щодо особистісно - зорієнтованої педагогіки (постійно, адміністрація).
 6. Приймати участь в проведенні конкурсу «Учитель року» (постійно, заступник директора з навчально – виховної роботи).
 7. Організувати виставку творчих знахідок, передових технологій майстрів педагогічної праці (постійно, заступник директора з навчально – виховної роботи).
 8. Сприяти забезпеченню школи новітньою педагогічною навчально – методичною літературою та періодичними виданнями (постійно, адміністрація).

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

Атестація. Моральне стимулювання.

 1. Забезпечити своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (постійно, адміністрація).
 2. Забезпечити якісну організацію і проведення атестації педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом № 930 від 06 жовтня 2010 року (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 201.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013) (постійно, адміністрація).
 3. Охоплювати щорічно атестацією педагогічних працівників школи. Проводити міжатестаційний період змістовну роботу по підвищенню якості роботи педпрацівників, сприяти своєчасному проходженню курсової перепідготовки (постійно, адміністрація).
 4. Удосконалювати систему морального та матеріального стимулювання роботи педагогічних працівників за наслідками атестації (постійно, адміністрація).

Соціальний захист педагогічних працівників:

 1. Постійно працювати над дотриманням конституційних гарантій особистості.
 2. Домагатися повного виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» по забезпеченню належного рівня життя педагогічних працівників (адміністрація)
 3. Здійснювати щорічно виплату на оздоровлення педагогічним працівникам відповідно ст. 57 Закону України «Про освіту».

Перспективне прогнозування розвитку Носівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 на 2020 – 2025 р.р.

І. Мережа класів та їх наповнюваність на 2020 – 2025 рр.

№ з/п

клас

2020 - 2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

1

1 клас

20

15

23

17

13

2

2 клас

25

16

15

23

17

3

3 клас

25

25

16

15

23

4

4 клас

25

25

25

16

15

5

5 клас

25

25

25

25

16

6

6 клас

27

25

25

25

25

7

7 клас

35

27

25

25

25

8

8 клас

32

35

27

25

25

9

9 клас

30

32

35

27

25

10

10 клас

18

26

27

30

23

11

11 клас

16

18

26

27

30

всього

274

269

269

255

237

ІІ. Кадрове забезпечення освітньої діяльності

з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

посада

Дата народження

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення

спеціальність

Категорія та звання

1.

Бондарчук Євген Григорович

директор

11.03.1984

НДУ, 2006

Педагогіка та методика середньої освіти. Історія

       І

2.

Шепета Тетяна Володимирівна

Заступник директора з НВР

09.09.1971

НДПІ, 1994

Математика, інформатика

      В

3.

Сергійчик Наталія Миколаївна

Заступник директора з ВР

17.04.1968

ЧДПІ, 1990

історія

      В

4.

Золотар Світлана Григорівна

вчитель

17.11.1974

НДПІ, 1997

Українська мова, зарубіжна література, історія

      В

5.

Супрун Марія В'ячеславівна

вчитель

07.01.1967

НДПІ, 1991

Українська мова, література

      В

6.

Штанько Лариса Миколаївна

вчитель

01.10.1974

НДПУ, 2004

Українська мова, зарубіжна література

      В

7.

Гурбич Валентина Володимирівна

Вчитель

11.12.1962

НДПІ, 1985

Іноземна мова

      В

«Старший учитель»

8.

Чингало Катерина Костянтинівна

вчитель

06.12.1969

НДПІ, 1992

Математика, фізика

     В

9.

Гавриленко Ігор Борисович

вчитель

23.03.1962

НДПІ, 1985

Математика, фізика

     В

10.

Пасічник Наталія Іванівна

вчитель

15.05.1966

НДПІ, 1988

Біологія, хімія

     В

«старший учитель»

11.

Рогова Тетяна Леонідівна

вчитель

10.04.1969

НДПІ, 1993

біологія

      В

12.

Козаченко Ольга Віталіївна

вчитель

02.01.1981

ЧДПІ, 2008

Фізична культура, валеологія, хореографія

      ІІ

13.

Харченко Оксана Віталіївна

Практичний психолог, соціальний педагог

26.12.1987

НДУ, 2015

Психологія і соціальна педагогіка

     ІІ

14.

Скрипчинська Людмила Миколаївна

Педагог - організатор

12.09.1972

ГПДІ, 1994

Педагогіка і методика початкової освіти

      В

15.

Наполова Тетяна Олексіївна

вчитель

29.12.1969

НДПІ, 2004

Початкові класи,

українська мова, література

      В

16.

Опанасенко Ірина Миколаївна

вчитель

30.08.1970

ЧДПІ, 1994

Педагогіка і методика початкової освіти

      В

17.

Бойко Ірина Миколаївна

вчитель

18.10.1970

ЧДПІ, 1994

Педагогіка і методика початкової освіти

      В

18.

Чухрай Ніна Володимирівна

вчитель

02.05.1963

Прилуцьке ПУ

Початкові класи

     Спеціаліст,

«старший вчитель»

19.

Буцан Світлана Павлівна

Вихователь ГПД

28.11.1968

Прилуцьке ПУ, 1988

Початкові класи

спеціаліст

20.

Труш Тетяна Володимирівна

Вихователь ГПД

04.10.1967

НДПІ, 1990

Українська мова, література

        В

21.

Заєць Світлана Михайлівна

Асистент вчителя

20.10.1969

НДПІ, 1994

Українська мова, література

        В

22.

Полулях Василь Володимирович

вчитель

22.07.1959

Прилуцьке ПУ, 1978

Праця і креслення

      ІІ

23.

Ретізник Олексій Юрійович

Керівник гуртка

11.08.1946

Івано – Франківський ДПІ, 1971

математика

спеціаліст

24.

Вишинська Олеся Іванівна

вчитель

07.04.1976

Житомирський ДПУ, 1999

математика

        ІІ

25.

Панченко Оксана Миколаївна

Асистент вчителя

02.01.1981

НДУ, 2006

Англійська мова

         І

«старший учитель»

26.

Ляшенко Альона Василівна

вчитель

28.08.1980

НДУ, 2006

Муз. мистецтво

        ІІ

ІІІ. Перспективний план проходження атестації педагогічними працівниками

Носівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 на 2020  - 2024 р. р.

№ з/п

ПІП вчителя

Предмет який викладає

Кваліфікаційна категорія, пед. звання

2019 - 2020

2020 -2021

2021 - 2022

2022- 2023

2023 - 2024

1.

Бондарчук Євген Григорович

Історія, географія

перша

   А

2.

Шепета Тетяна Володимирівна

математика

вища

   А

3.

Сергійчик Наталія Миколаївна

історія

вища

   А

4.

Золотар Світлана Григорівна

Українська мова та література, мистецтво

вища

   А

5.

Штанько Лариса Миколаївна

Російська мова, зарубіжна література

вища

   А

6.

Супрун Марія В'ячеславівна

Українська мова та література

вища

   А

7.

Заєць Світлана Михайлівна

Українська мова та література

вища

   А

8.

Гурбич Валентина Володимирівна

Англійська мова, німецька мова

Вища, «старший учитель»

   А

9.

Панченко Оксана Миколаївна

Англійська мова

Перша, «старший учитель»

   А

10.

Чингало Катерина Костянтинівна

математика

вища

   А

11.

Гавриленко Ігор Борисович

Фізика, інформатика

вища

   А

12.

Пасічник Наталія Іванівна

Хімія, географія, ЗВ, природознавство

Вища, «старший учитель»

   А

13.

Рогова Тетяна Леонідівна

Біологія, технології

вища

   А

14.

Чухрай Ніна Володимирівна

Початкові класи

Спеціаліст, «старший учитель»

   А

15.

Опанасенко Ірина Миколаївна

Початкові класи

вища

   А

16.

Наполова Тетяна Олексіївна

Початкові класи

вища

   А

17.

Бойко Ірина Миколаївна

Початкові класи

вища

   А

18.

Скрипчинська Людмила Миколаївна

Основи здоров'я, обр. мист - во

вища

   А

(вчитель)

   А

(педагог - організатор

19.

Полулях Василь Володимирович

Правознавство, громадянська освіта, ЗВ

спеціаліст

 А

(вчитель)

   А

(керівник гуртка)

20.

Харченко Оксана Віталіївна

Соціальний педагог, практичний психолог

спеціаліст

   А

21.

Козаченко Ольга Віталіївна

фізкультура

друга

   А

22.

Ляшенко Альона Василівна

Музичне мист - во

друга

   А

23.

Труш Тетяна Володимирівна

Вихователь ГПД

вища

   А

24.

Ретізник Олексій Юрійович

Керівник гуртка

спеціаліст

   А

25.

Вишинська Олеся Іванівна

математика

друга

   А

26.

Буцан Світлана Павлівна

Вихователь ГПД

спеціаліст

  А

IV. Методична проблема школи: «Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті Нової української школи»

ІІ етап - 2019 - 2020 н.р., 2020-2021 н. р.

(теоретично - навчальний)

 • Робота методичних об'єднань
 • Педагогічні практикуми.

 -  Діагностування педагогічного досвіду вчителів, психологічні тренінги з учнями і вчителями, складання діагностичної карти педпрацівників, аналіз їх участі у методичній роботі.

 • Засідання методичної ради. «С творення системи психологічного забезпечення навчального процесу відповідно до завдань розвитку школи та проблемної теми».
 • Формування, вивчення та поширення педагогічного досвіду щодо проблемної теми.
 • Засідання - презентація. «Творча педагогічна майстерня вчителя»
 • Фестиваль педагогічної творчості «Використання- компетентнісно-зорієнтованих технологій».
 • Декада педмайстерності вчителів.                                          
 • Педрада «Реалізація особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів у навчанні учнів відповідно до вимог Державного стандарту».

ІІІ етап-2021-2022 н.р.

(практичний)

Створення власного досвіду педколективу:

 • Самоаналіз і аналіз результатів роботи над науково - методичною проблемною темою.
 • Діагностування.
 • Взаємооцінки
 • Індивідуальна методична допомога, методичні консультації.
 • Аналіз__ і систематизація матеріалів методичних об'єднань і творчих

груп. Відкриті уроки, поповнення банку інноваційних технологій. Прогнозований результат: вироблення методичних рекомендацій з формування соціальних компетентностей учнів.

ІV етап - 2022 - 2023 н.р.

(практичний з елементами моніторингу то узагальнення)

Дослідження результатів роботи, узагальнення педагогічного досвіду, розвиток ідей:

 • Науково - практичні конференції.
 • Візити у творчі педагогічні лабораторії вчителів «Використання компетентісно зорієнтованих технологій у контексті нової української школи»
 • Вироблення методичних рекомендацій, випуск методичних бюлетенів.
 • Узагальнення досвіду роботи з проблемних питань.
 • Моніторинг з визначення подальшого розвитку теми.

Прогнозований результат: вироблення методичних ' рекомендацій з

використання компетентісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи.

І етап-2023-2024 н.р.

(організаційний)

Вибір нової методичної проблеми школи

ІІ етап - 2024 - 2025 н.р.,

(теоретично - навчальний)

Продовження вивчення нової методичної проблеми школи

V. Перспективний план роботи школи по стану викладання навчальних дисциплін на період до 2024 року

предмет

2019\2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

математика

педрада

Укр.. мова, література

наказ

педрада

Рос. мова, заруб. літер.

педрада

Фізика, астрономія

педрада

хімія

наказ

Біологія, екологія

педрада

історія

наказ

Громадянська освіта

наказ

географія

наказ

Природознавство

педрада

Іноземна мова

педрада

Трудове навчан.

наказ

Обр. мистецтво

педрада

Музичне мист.

наказ

Основи здоров’я

педрада

ГПД

наказ

Фізична культура

наказ

Основи правознавства

педрада

мистецтво

педрада

Захист Вітчизни

наказ

інформатика

наказ

 IV. Соціально-психологічна служба

         До роботи з запобігання та протидії булінгу в школі, залучаються працівники правоохоронних органів, виконавчої служби та працівники ЦСССДМ. З педагогічними працівниками проводиться консультативна та просвітницька  робота шкільним психологом.  У школі працює комітет по протидії булінгу.

Проводиться інформування батьків щодо протидії булінгу, насиллю, на батьківських зборах, у соцмережах, на сайті школи.

У шкільного психолога учні, які опинились у складних обставинах отримують підтримку.

Мета:

 • Соціально психологічне забезпечення процесу реформування  освіти на всіх її правах;
 • Соціально психологічна корекція;
 •  Психологічна просвіта всіх учасників навчально виховного процесу;
 • Профілактика залежних форм поведінки, девіантної поведінки та насильства в учнівському середовищі;
 • Навчає учнів, батьків та вчителів прийомам ефективного спілкування, вирішення конфліктних ситуацій та саморегуляції;
 • Здійснюється психологічний супровід  всіх учасників навчального процесу, а особливо учнів 1х та 5-х класів;
 • Здійснюється просвітницька робота , щодо здорового способу життя.

Завдання:

 • виявляти психологічну готовність дітей до навчання, спільно з педагогом накреслювати програми індивідуальної роботи з ними з метою покращення адаптації дошкільнят і молодших школярів до школи;
 • розробляти й здійснювати сумісно з педагогами й батьками розвивальні програми з урахуванням індивідуальних особливостей і завдань розвитку особистості вихованців і учнів на кожному віковому етапі;
 • здійснювати діагностикокорекційну роботу з невстигаючими й недисциплінованими учнями;
 • діагностувати інтелектуальні й особистісні своєрідності учнів, які перешкоджають нормальному перебігові процесу навчання і виховання, здійснювати їхню корекцію;
 • виявляти й усувати психологічні причини порушень міжособистісних відносин учнів з учителями, однолітками, батьками й іншими людьми;
 • консультувати адміністрацію школи, вчителів і батьків із психологічних проблем навчання й виховання дітей, розвитку їхніх пізнавальних процесів і характеру;
 • проводити індивідуальні й групові консультації учнів з питань навчання, розвитку і проблем життєвого самовизначення, самовиховання й взаємовідносин з однолітками й дорослими;
 • вести профорієнтаційну роботу.

Одним з головних напрямків роботи психологічної служби школи є подолання та профілактика проявів булінгу в школі.

           Соціально- психологічна служба школи здійснює підтримку та адаптацію дітей з обмеженими можливостями. Формує  толерантне  ставлення учнів до дітей з ООП.

          Психолого- педагогічний супровід інклюзивного навчання включає:

 • актуалізацію особистісного потенціалу розвитку дитини;
 • консультування батьків щодо особливостей розвитку , спілкування та навчання, соціальної адаптації їхньої дитини;
 • формування позитивних міжособистісних стосунків  у дітей з їхніми ровесниками у процесі внутрішньо шкільної інтеграції.

Очікуваний результат:

 створення освітнього простору, здатного забезпечити виявлення, розвиток і формування особистості, яка володіє ключовими компетенціями в інтелектуальній, комунікативній, інформаційній, соціальній та інших сферах, а також сприятливого соціально-психологічного клімату як головної умови розвитку, саморозвитку та соціалізації особистості.

V. Система громадського самоврядування

 В навчальному закладі діють дві системи громадського самоврядування: батьківська і учнівська.

Батьківський комітет

Повноваження органів громадського самоврядування, якими є батьківські комітети, визначені у 28-й та 70-й статтях “Закону про освіту”, прийнятого 5 вересня 2017 року. У своїй діяльності органи батьківські комітети також керуються Конституцією України, Законом України "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими нормативними актами у галузі загальної середньої освіти, міжнародними нормативно-правовими актами з прав людини і дитини, Статутом школи.

Метою діяльності батьківського комітету є надання допомоги педагогічному колективу школи  в реалізації завдань загальної середньої освіти.

Основними завданнями діяльності батьківського комітету є:

1. Допомога у здобутті учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

2. Запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

3. Сприяння збереженню життя і здоров'я учнів;

4. Сприяння в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

5. Сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;

6. Всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

7. Залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

8. Організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань та підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

9. Допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази школи.

 Найважливіше у роботі батьківських комітетів це, по-перше, активні батьки, які мають бажання та час організовувати все (від екскурсій та додаткових занять або конкурсів до вирішення побутових питань); по-друге, це добре налагоджена комунікація всередині батьківської громади (як класу, так і школи).

Шляхи вдосконалення роботи батьківського самоврядування:

1. Шукати приклади ефективної роботи інших батьківських комітетів, реалізовувати кращі практики у себе

2. Всіляко підтримувати тих активних батьків, які витрачають свій час на організацію та вирішення усіх питань.

3. На зборах - обговорювати питання розвитку дітей, доповнення навчального процесу майстер-класами, екскурсіями, конкурсами та змаганнями тощо

4. Вимагати прозорої фінансової звітності всередині БК, приділяти увагу саме прозорості та звітності у збиранні та витрачанні грошей

5. Налагодити ефективну комунікацію всередині батьківської громади школи - по всіх доступних каналах комунікації (сайт, стінгазета, розсилки електронною поштою, групи у соціальних мережах).

6. Окремої уваги заслуговує співпраця батьківської громади із педагогами - важливо, щоб пріоритетом такої співпраці були питання розвитку освітнього процесу, запровадження сучасних елементів навчання, предметів, виховування духу творчості, підприємництва та ініціативи, відповідальності.

Структура учнівського самоврядування:

Шкільний парламент на чолі з президентом.

1. Навчальний комітет

2. Комітет дисципліни та порядку

3.Комітет інформації

4.Комітет санітарно-бережливих

5.Культурно-масовий комітет

6.Комітет протидії  булінгу

VІ. Матеріально-технічна складова

У закладі освіти здійснюється щорічний моніторинг за дотриманням безпечного фізичного середовища (огляд приміщень, спортивної зали, території закладу, спортивних майданчиків). За його результатами вживаються заходи по негайному ремонту і усуненню небезпечних факторів. Проте, ремонтні роботи, які потребують значного фінансування, мають особливу процедуру закладання коштів і тому, не завжди відбуваються вчасно.

Приміщеннями школа в основному забезпечена. Однак класних кімнат на сьогодні існує по кількості класів. При збільшенні їх кількості розташувати новий клас буде ніде. Також, в навчальному закладі педагог-організатор і психолог розташовуються в пристосованому місці (коридор). Відсутні рекреації, де можна було б розташувати ігрові зони. Ніде помістити музейну кімнату чи клас допризовної підготовки, майстерні. Відсутні роздягальні у спортивній залі.

Великі сподівання є на реконструкцію приміщень прибудови спортзалу. Це дасть можливість ефективніше використовувати наявні площі.

 Освітня програма закладу створена і затверджена відповідно до чинного законодавства. Проте реалізувати її на 100% заважає слабка матеріальна база: не у всіх кабінетах є мультимедійні засоби навчання тощо.

Рік

Заплановані роботи

Приблизна вартість робіт (тис. грн..)

2020

Поточний ремонт закладу.

Обладнання класів НУШ, інклюзивних класів.

Запровадження системи НАССР у їдальні.

Ремонт шкільної їдальні (заміна підлоги).

Придбання комплекту посуду з неіржавіючої сталі.

Заміна електрощитових.

Придбання сучасного обладнання в кабінети.

Введення посади медичної сестри, облаштування медпункту.

100

70

10

50

10

10

15

40

2021

Поточний ремонт закладу.

Обладнання класів НУШ, інклюзивних класів.

Ремонт спортивної зали.

Придбання сучасного обладнання в кабінети.

Обладнання системи блискавкозахисту.

Альтернативне опалення.

Ремонт внутрішніх туалетів.

Створення умов для маломобільних груп населення (пандуси, вбиральні,

позначення).

100

70

2000

15

100

500

30

20

2022

Поточний ремонт закладу.

Обладнання класів НУШ, інклюзивних класів.

Ремонт спортивної зали.

Придбання сучасного обладнання в кабінети.

Просочення дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином. Встановлення вентиляції до їдальні.

120

80

2000

30

100

10

2023

Поточний ремонт закладу.

Обладнання класів НУШ, інклюзивних класів.

Ремонт спортивної зали.

Придбання сучасного обладнання в кабінети.

Заміна вікон на металопластикові.

Заміна обідніх столів і лав у їдальні.

Відновлення роботи шкільного тиру.

150

90

2000

50

200

40

30

2024

Поточний ремонт закладу.

Обладнання класів НУШ, інклюзивних класів.

Ремонт спортивної зали.

Придбання сучасного обладнання в кабінети.

Заміна вікон на металопластикові.

Монтаж протипожежної сигналізації.

200

100

2000

60

250

300

Comments:
Only authorized users can leave comments.